Tarikh : 06 September 2021
Masa : 10.30 pagi -  11.30 pagi
Lokasi : PI Taman Desa Kelisa
Kehadiran : 1 Orang

Tujuan

Latihan ini dihadiri oleh seorang peserta iaitu golongan pengguna. Latihan ini bertujuan untuk membantu peserta penyertai pembelajaran secara atas talian.

Peserta membuat carian laman menggunakan link yang di berikan oleh host. Memasuki laman web dan menghadiri kelas tuisyen yang telah didaftarkan.

Gambar disini